Kontakt

Jednostka:

Krakowski Harcerski Krąg Akademicki „Diablak”

Jednostka nadrzędna:

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska

Komenda Hufca Kraków – Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów

30-510 Kraków, ul. Sokolska 13, tel./fax (012) 656-14-02

PEKAO S.A. 64 12404432 11110000 47296440, NIP 676-234-15-99

krakowpodgorze@krakowpodgorze.zhp.pl

Mail kręgu:

diablak.khka@gmail.com

Termin i miejsce zbiórek:

Każdy wtorek, godz. 19:00 w siedzibie Chorągwi Krakowskiej (ul. Karmelicka 31)

Rada Kręgu