Diabelski 1%

Zastanawiasz się co zrobić z jednym procentem?

My Ci to ułatwimy!

 

Przekaż swój jeden procent na działalność KHKA „Diablak” i wesprzyj naszą całoroczną działalność, w tym:

organizację co rocznego Zlotu Wędrowników i Akademików „Diablak”

działania szkoleniowe na poziomie hufców

wewnętrzne szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności członków i sympatyków kręgu

 

Jak to zrobić?

Skorzystaj z poniższego wzoru!