Krakowski Harcerski Krąg Akademicki Diablak jest jednostką organizacyjną ZHP. Zrzeszamy studentów z całego Krakowa (niezależnie od uczelni), którzy chcą kontynuować (lub też rozpocząć) swoje działanie w harcerstwie i szukają nowych pól służby oraz możliwości rozwoju.

Zapraszamy na zbiórki, które odbywają się
we wtorki o 19:00